Serveis professionals

SERVEIS PROFESSIONALS.
 • Auditoria de comptes anuals (obligatòria o voluntària)
 • Revisions limitades d’estats financers
 • Informes especials establerts per la legislació mercantil
 • Informes com experts independents
 • Assessoria d’empreses en els àmbits comptable, fiscal i laboral
 • Assessoria legal en l’àmbit mercantil i de contractació
 • Externalització de serveis administratius
 • Preparació d’ informació comptable per consolidació
 • Avaluació prèvia d’empreses per a la seva valoració
 • Transaccions d’empreses
 • Protocols d’empresa familiar
 • Assessoria en gestió de patrimonis familiars
 • Informes pericials