Protecció de dades i avis legal

Protecció de dades.
Protecció de dades
RYV AUDITORES ASOCIADOS, SL d’acord amb l’establert a la LOPD l’informa de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de esta web poden ser incorporats a un fitxer confidencial de dades de la nostra responsabilitat pel que fa al seu tractament i seguretat, amb finalitat exclusivament comercial. Les dades quedaran incorporades fins que vostè ens indiqui el contrari exercitant els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-nos-ho via e-mail a info@ryvaudit.com Al facilitar-nos les seves dades consent expressament aquest tractament.
Avis legal
El simple accés a aquesta web implica la total acceptació d’aquest avis. D’ acord amb la LSSICE el titular del domin www.ryvaudit.com es RYV AUDITORES ASOCIADOS SL, (en endavant RYV), amb domicili a Travessera de Gracia, 18 (08021) Barcelona i e-mail de contacte info@ruvaudit.com, qui es titular exclusiu de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrials de tots els continguts en qualsevol forma, presentació i suport quedant por tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació d’aquests i l’accés, visualització i, en el seu cas, descarrega dels contingut i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials. RYV es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual e industrial sobre els elements de la web www.ryvaudit.com i no li concedeix cap altre llicencia o autorització d’us sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula. RYV no garanteix l’ absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software y hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. A vostè li correspon la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense que RYV sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a www.ryvaudit.com. RYV no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del www.ryvaudit.com, ni de l’ús que vostè faci de la informació continguda en aquesta web. Els continguts son de caràcter informatiu, pel que RYV no es responsabilitza de les seves decisions presses a partir d’aquests, ni dels danys i perjudicis que se lli produeixin a vostè o a tercers en base a la informació obtinguda en aquesta. RYV tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en les webs enllaçades, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat. El present Avis Legal se regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola essent competents per qualsevol litigi els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (España).