Presentació

PRESENTACIÓ
El nostre compromís consisteix en la prestació dels nostres serveis amb la màxima professionalitat i nivell de qualitat, mantenint l’ independència que ens exigeix l’activitat professional i sobre la base de la nostra proximitat amb la Direcció dels nostres clients.

Els serveis d’auditoria de comptes es complementen amb la prestació de serveis d’assessoria d’empreses en els àmbits comptable, fiscal i laboral, l’externalització dels esmentats serveis, l’assessoria legal ens els àmbits mercantil i de contractació, la realització d’informes pericials, la preparació d’informació comptable d’acord amb els requeriments de consolidació de la societat matriu, els serveis de valoració i transaccions d’empreses, l’establiment de protocols a l’empresa familiar, l’assessoria en gestió de patrimonis i l’emissió d’informes com experts independents.