La firma

LA FIRMA.
RYV AUDITORES ASOCIADOS SL es va constituir l’any 1989 per iniciativa de la Mercedes Vallejo Gómez, Licenciada en Ciencias Economicas y Empresariales (Rama Economía de la Empresa), per l’Universitat de Barcelona des de 1979 i Censor Jurado de Cuentas pertanyent a l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España des de 1983, que va iniciar la seva activitat professional en una firma d’ auditoria, incorporant-se a continuació a una multinacional del sector editorial com a Directora Financiera, assolint una sólida i àmplia experiència en els àmbits econòmic i financer de l’ empresa privada que, posteriorment, va desenvolupar com a Economista i Auditor a la firma durant 25 anys.