Direcció

DIRECCIÓ
JOSEP ROBUSTÉ I MORELL
Economista – Auditor– Advocat
PERFIL PROFESSIONAL.
Soci cofundador, va iniciar la seva activitat professional en una de les primeres firmes multinacionals d’ auditoria, incorporant-se a continuació a’una multinacional del sector de la moda i les franquícies, com a Director Financer, assolint una amplia experiència en els àmbits econòmic i financer de l’ empresa privada.
FORMACIÓ.
  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Branca d’ Economia de l’ Empresa) per l’ Universitat de Barcelona des de 1979.
  • Auditor – Censor Jurat de Comptes pertanyent al Instituto de Auditores – Censores Jurados de Cuentas de España des de 1991.
  • Llicenciat en Dret per l’ Universitat Oberta de Catalunya des de 2007.
ACREDITACIONS
  • Economista, exercent inscrit al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
  • Auditor – Censor Jurat de Comptes, exercent per compte de Societat inscrit al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
  • Advocat exercent inscrit a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.