Acreditacions

ACREDITACIONS.
RYV AUDITORES ASOCIADOS SL pertany als següents organismes professionals:.

  • Inscrita a la Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas amb el número S0559.
  • Inscrita al Registre de Societats Adscrites del Col.legi d’Economistes de Catalunya amb el numero SAS648
  • Membre de la corporació professional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas pertanyent al Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya col.legiada amb el número 90292.
  • Inscrita a la Secció de Perits Judicials del Registre d’Auditors Judicials del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.